Czym się kierować wybierając substrat do zielonych dachów?

Zielone dachy są doskonałą alternatywą dla coraz bardziej ograniczanych miejskich przestrzeni zielonych. Ogród na szczycie budynku staje się więc każdego roku bardziej powszechnym widokiem, który cieszy mieszkańców betonowych dżungli. Jego wykonanie wymaga jednak odpowiedniej wiedzy oraz bazuje na umiejętnościach fachowców, którzy potrafią tak zaplanować przestrzeń, by była nie tylko estetyczna, ale i funkcjonalna. Przede wszystkim znaczenie ma solidność wykonania oraz dobór trwałych elementów, które zagwarantują bezpieczeństwo użytkownikom dachów. Ponadto liczy się również wykorzystanie odpowiednich systemów hydroizolacyjnych oraz warstw m.in. tych przeznaczonych na podłoże wegetacyjne dla roślin.

Na co zwracać uwagę przy wyborze substratów do zielonych dachów?

Wybór odpowiedniego substratu uzależniony jest od wielu czynników. Wśród najważniejszych wymienia się określenie przeznaczenia przestrzeni oraz zdecydowanie o ilości i jakości roślin, które mają zdobić zielony dach. Chcąc stworzyć ogród na dachu, nie można wykorzystać do tego celu np. polnej ziemi, gdyż to jaki rodzaj podłoża powinien być zastosowany, szczegółowo określa m.in. prawo budowlane. Przepisy odnoszą się np. do  możliwości obciążania konstrukcji dachu zielonego oraz zapewnienia bezpieczeństwa dla stabilności budynku. Obecnie ze względu na rodzaje zastosowań dachów zielonych wyróżnia się mi.in. substrat ekstensywny, półintensywny i intensywny. Każdy z nich charakteryzuje się odmienną grubością warstw oraz przeznaczeniem wynikającym z właściwości podłoża.

Substrat ekstensywny jest wykorzystywany do aranżacji mało wymagających przestrzeni, w których nie planuje się stworzenia ogrodu o bogatej roślinności. Przy takim systemie sprawdzają się wyłącznie rośliny sucholubne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Minimalna grubość tego substratu to 8 cm, z kolei maksymalna to 10-15 cm. Substrat ekstensywny jest ciężki, dlatego przy jego wyborze ważne jest przeanalizowanie warunków konstrukcyjnych. System półintensywny z kolei sprawdza się w przypadku nieco bardziej wymagających roślin, gdyż zapewnia lepsze warunki do kiełkowania nasion. Zastosowana warstwa podłoża wraz z rozłożeniem mat rozchodnikowych wynosi wówczas najczęściej od 10 do 15 cm, a dodatkowo można ją pokrywać substratem trawnikowym.

Trzeci rodzaj substratu natomiast – substrat intensywny jest stosowany w celach stworzenia bogatej i bujnej roślinności w przestrzeni dachowej. Stanowi doskonałe podłoże do trawników, krzewów, a nawet drzew. Musi zwierać dużą ilość składników pokarmowych, a jego grubość powinna wynosić maksymalnie do 35-40 cm.  Uzupełnieniem tego substratu są warstwy mineralne zabezpieczające podłoże przed procesami gnilnymi. Jest on lżejszy niż substrat ekstensywny, ale wymaga spełnienia określonych warunków technicznych budynku. Mianowicie zazwyczaj takie ogrody są tworzone na dachach płaskich pozbawionych spadków i nierówności. Wykorzystując takie podłoże, należy zadbać szczególnie o system odprowadzania wody opadowej oraz odpowiedni skład granulometryczny podłoża.

 

Co powinno charakteryzować substrat dachowy?

Wybór odpowiedniego substratu dachowego powinien również uwzględniać wytyczne określone przez Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Realizacji Krajobrazu, które zostały zaakceptowane przez UE. Zgodnie z zaleceniami organizacji substrat dachowy powinna cechować: odpowiednia stabilność strukturalna, niewielki współczynnik osiadania, duża pojemność wodna i powietrzna, odporność na wahania temperatury oraz wolność od zanieczyszczeń chemicznych, biologicznych i fizycznych. W końcu stworzenie zielonej przestrzeni na dachu powinno uwzględniać ekologiczne rozwiązania, które są przyjazne dla korzystających z niej osób.