Jak buduje się dachy przemysłowe?

W obiektach o charakterze przemysłowym, takich jak magazyny, fabryki czy centra logistyczne najczęściej wykorzystuje się konstrukcje dachów płaskich. Pełnią one jednocześnie funkcje dachów oraz stropów. Wbrew nazwie nie są jednak całkowicie płaskie, gdyż zachowanie odpowiedniego nachylenia ma duże znaczenie dla prawidłowego odprowadzania wody opadowej. Z tego powodu w ich przypadku spadek połaci zwykle nie jest mniejszy niż 3°. Czym wyróżniają się przemysłowe dachy płaskie? Jak wygląda ich konstrukcja? Na te pytania odpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Od czego rozpoczyna się budowę dachów przemysłowych?

Budowę dachów przemysłowych poprzedza stworzenie projektu. Musi on uwzględniać cechy konstrukcyjne oraz przeznaczenie obiektu. Na tym etapie pod uwagę bierze się rodzaj konstrukcji, dobór materiałów oraz pokrycia. Ze względu na użyte materiały wyróżnia się dachy przemysłowe: stalowe, żelbetonowe i drewniane. Rodzaj pokrycia zależy od przeznaczenia obiektu, panujących na danym terenie warunków atmosferycznych oraz temperatury wewnątrz samego budynku. Najczęściej wykorzystuje się membranę PVC lub pokrycia bitumiczne. Pokrycie to jednak nie wszystko, gdyż konstrukcja stropodachu jest o wiele bardziej złożona.

Z czego składa się konstrukcja przemysłowych dachów płaskich?

Konstrukcje dachów płaskich tworzą:

  • element nośny,
  • warstwa spadkowa,
  • izolacja termiczna,
  • hydroizolacja,
  • pokrycie.

Kolejność ułożenia tych materiałów może być różna ze względu na rodzaj zastosowanego rozwiązania. Stropodachy dzieli się na dachy płaskie wentylowane, niewentylowane oraz odwrócone. W pierwszym przypadku kolejność ułożenia warstw jest taka, jaka została wyżej wymieniona. Strop od pokrycia oddziela jednak tzw. pusta przestrzeń, która służy do wentylacji. W dachach niewentylowanych kolejność ułożenia warstw również się nie zmienia, ale różnica polega na tym, że układa się je bezpośrednio na sobie. Z tego powodu strop nie jest w żaden sposób oddzielony od warstwy spadkowej. Zupełnie inaczej wygląda konstrukcja dachów płaskich odwróconych. Przy zastosowaniu takiego rozwiązania zmienia się kolejność układania ocieplenia i hydroizolacji.