Z jakich elementów składa się dach płaski?

Konstrukcja dachu płaskiego jest mniej skomplikowana od konstrukcji dachu skośnego. Mniej wymagający projekt przekłada się też na znaczne oszczędności finansowe. Mimo tego budowa dachu również i w tym przypadku wymaga wiedzy i doświadczenia. Dachy płaskie ze względu na to, że pełnią też funkcje stropów, nazywa się stropodachami. Cała sztuka ich budowy polega na stworzeniu szczelnego, dobrze zaizolowanego pokrycia, na którym nie będzie zalegała woda deszczowa i śnieg. Jakie elementy tworzą takie konstrukcje? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się im bliżej.

Jak wygląda konstrukcja stropodachu?

Stropodachy mogą mieć różne konstrukcje. Każda składa się jednak z kilku podstawowych warstw. Wśród nich wymienia się warstwę spadkową, hydroizolację, termoizolację oraz pokrycie. Różnice konstrukcyjne dotyczą za to m.in. kolejności ich ułożenia. Ze względu na to stropodachy można podzielić na dachy płaskie wentylowane, niewentylowane oraz odwrócone. Konstrukcje dachów płaskich wentylowanych składają się z: elementu nośnego (najczęściej drewnianego stropu), warstwy spadkowej (np. z płyt OSB lub sklejki), izolacji (np. ze styropianu lub wełny mineralnej) oraz hydroizolacji. Pomiędzy stropem a pokryciem znajduje się też tzw. wolna przestrzeń, która służy do wentylacji. Całość przykrywa szczelne pokrycie, którym jest najczęściej układana warstwowo papa bitumiczna.

Dachy płaskie niewentylowane różnią się od wentylowanych tym, że w ich konstrukcji poszczególne warstwy układa się bezpośrednio na sobie. Nie ma w nich zatem pustych przestrzeni wentylacyjnych. Na stropie wylewa się warstwę spadkową z betonu, następnie układa paroizolację i izolację termiczną, a na końcu papę. Konstrukcje niewentylowane buduje się również w systemie odwróconym. Wówczas bezpośrednio na konstrukcji nośnej, najczęściej z płyt żelbetonowych układa się hydroizolację, a dopiero na niej ocieplenie np. z polistyrenu ekstrudowanego XPS. Na wierzchu znajduje się warstwa dociskowa np. z betonowych płyt. Co ciekawe, na takich dachach płaskich odwróconych można też zakładać ogrody.